1. /
 2. Новини
 3. /
 4. Оголошення
 5. /
 6. ОГОЛОШЕННЯ

ОГОЛОШЕННЯ

про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля

Повідомляємо про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності, зазначеної у пункті 1 цього оголошення, з метою виявлення, збирання та врахування зауважень і пропозицій громадськості до планованої діяльності.

 1. Планована діяльність

Планованою діяльністю передбачається реконструкція будівлі діючої АЗС «АКВАЗАР». Площа ділянки, за адресою: 67452, Одеська область, Роздільнянський район, смт. Лиманське, вул. Гагаріна, складає 0,14 га. На АЗС «АКВАЗАР» планується: приймання, зберігання та заправка автотранспорту бензинами марок А-92, А-95, дизельним пальним ДТ; СВГ (пропан, бутан). Резервуарний парк АЗС складається з 4-х підземних резервуарів (V= 20м3 кожний), автотранспорт заправляють 3 колонками типу Шельф. АГЗП складається з одного наземного резервуару ЗВГ- 10Н1-УХЛ1 ( V= 9,96 м3) з роздавальною колонкою. Пропускна здатність АЗС -150 заправок на добу, АГЗП – 40 заправок на добу. Режим роботи АЗС – цілодобовий. Річна реалізація палива становить: 1635м3 на рік, в т.ч. бензин 750 м3 на рік, дизпаливо 700 м3 на рік , ЗВГ – 185 м3 на рік (загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої діяльності (потужність, довжина, площа, обсяг виробництва тощо), місце провадження планованої діяльності)

 • Суб’єкт господарювання

ФІРМА “АКВАЗАР-ЛТД” У ФОРМІ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

(повне найменування юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ або прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи – підприємця, ідентифікаційний код або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку у паспорті.

Україна, 65005, Одеська обл., місто Одеса, ВУЛИЦЯ БАЛКІВСЬКА, будинок 130-Б

місцезнаходження юридичної особи або місце провадження діяльності фізичної особи – підприємця (поштовий індекс, адреса), контактний номер телефону)

 • Уповноважений орган, який забезпечує проведення громадського обговорення

Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України вул. Митрополита В.Липківського, 35 м. Київ, 03035 OVD@meрr.gov.ua. тел.(044)206-31-40 та (044)206-31-50 заступник директора департаменту – начальник відділу оцінки впливу на довкілля Департаменту екологічної оцінки – Грицак Олена Анатоліївна

(найменування уповноваженого органу, місцезнаходження, номер телефону та контактна особа)

 • Процедура прийняття рішення про провадження планованої діяльності та орган, який розглядатиме результати оцінки впливу на довкілля

Висновок з оцінки впливу на довкілля Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України Закону України «Про оцінку впливу на довкілля»

(вид рішення про провадження планованої діяльності, орган, уповноважений його видавати нормативний документ, що передбачає його видачу)

 • Строки, тривалість та порядок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля, включаючи інформацію про час і місце усіх запланованих громадських слухань.

Тривалість громадського обговорення становить 25 робочих днів з моменту офіційного опублікування цього оголошення (зазначається у назві оголошення) та надання громадськості доступу до звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої додаткової інформації, визначеної суб’єктом господарювання, що передається для видачі висновку з оцінки впливу на довкілля.

Протягом усього строку громадського обговорення громадськість має право подавати будь-які зауваження або пропозиції, які, на її думку, стосуються планованої діяльності, без необхідності їх обґрунтування. Зауваження та пропозиції можуть подаватися в письмовій формі (у тому числі в електронному вигляді) та усно під час громадських слухань із внесенням до протоколу громадських слухань. Пропозиції, надані після встановленого строку, не розглядаються.

У період воєнного стану в Україні громадські слухання проводяться у режимі відеоконференції, про що зазначається в оголошенні про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля та у звіті про громадське обговорення

Громадські слухання відбудуться

Дата та час: 11.04.2024 12.00;

Л і н к : https://mepr.webex.com/mepr-ru/j.php?MTID=me4cda67f0d12b83fdac5f453a602e7d4

(зазначити дату, час, місце та адресу проведення громадських слухань)

 • Уповноважений центральний орган або уповноважений територіальний орган, що забезпечує доступ до звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої доступної інформації щодо планованої діяльності

Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України вул. Митрополита В.Липківського, 35 м. Київ, 03035 OVD@meрr.gov.ua тел.(044)206-31-40 та (044)206-31-50 Заступник директора департаменту – начальник відділу оцінки впливу на довкілля Департаменту екологічної оцінки – Грицак Олена Анатоліївна

(зазначити найменування органу, місцезнаходження, номер телефону та контактну особу)

7 . Уповноважений центральний орган або уповноважений територіальний орган, до якого надаються зауваження і пропозиції, та строки надання зауважень і пропозицій

Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України вул. Митрополита В.Липківського, 35 м. Київ, 03035 OVD@meрr.gov.ua тел.(044)206-31-40 та (044)206-31-50 Заступник директора департаменту – начальник відділу оцінки впливу на довкілля Департаменту екологічної оцінки – Грицак Олена Анатоліївна

(зазначити найменування органу, поштову та електронну адресу, номер телефону та контактну особу)

Зауваження і пропозиції приймаються протягом усього строку громадського обговорення, зазначеного в абзаці другому пункту 5 цього оголошення.

 8. Наявна екологічна інформація щодо планованої діяльності Звіт з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності на 300 аркушах. Звіт з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності

Звіт з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності

(зазначити усі інші матеріали, надані на розгляд громадськості)

–  (зазначити іншу екологічну інформацію, що стосується планованої діяльності)

9 . Місце (місця) розміщення звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої додаткової інформації (відмінне від приміщення, зазначеного у пункті 6 цього оголошення), а також час, з якого громадськість може ознайомитися з ними

Лиманська селищна рада. 67452, Одеська область, Роздільнянський район, смт. Лиманське, вул. Центральна 79, тел. (04853)3-41-43. Контактна особа – Чернова Євгенія Володимирівна – діловод загального відділу виконавчого апарату Лиманської селищної ради. Ознайомлення зі звітом можливе з 22.03.2024р.

(найменування підприємства, установи, організації, місцезнаходження, дата, з якої громадськість може ознайомитися з документами, контактна особа)