1. /
 2. Новини
 3. /
 4. Оголошення
 5. /
 6. ПОВІДОМЛЕННЯ

ПОВІДОМЛЕННЯ

Про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “МОСТИ ОДЕСА 2” 45293544
(повне найменування юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ або прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи – підприємця,
ідентифікаційний код або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття
реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають
відмітку у паспорті)

інформує про намір провадити плановану діяльність та оцінку її впливу на довкілля.

 1. Інформація про суб’єкта господарювання
  Україна, 67640, Одеська обл., Одеський р-н, село Градениці, вул.Центральна, будинок 87
  380677536767

(місцезнаходження юридичної особи або місце провадження діяльності фізичної особи – підприємця (поштовий індекс, адреса),
контактний номер телефону)

2. Планована діяльність, її характеристика, технічні альтернативи

Планована діяльність, її характеристика.

Нове будівництво Південнодністровської ВЕС потужністю 900 МВт, за межами населених пунктів, на території Одеського та Роздільнянського районів Одеської області. Будівництво і експлуатація Південнодністровської ВЕС на землях та територіях Біляївської міської територіальної громади, Вигодянської сільської територіальної громади, Лиманської селищної територіальної громади Одеського та Роздільнянського районів Одеської області встановленою потужністю 900 МВт з необхідною інфраструктурою включаючи кабельні лінії 35 кВ, орієнтовною довжиною приблизно 210 км, повітряні лінії 110 кВ, орієнтовною довжиною приблизно 79 км, та дванадцяти ПС 110/35 кВ збору потужності. Приєднується на напрузі 110 кВ до проектної ПС 330/110 кВ. Генерація електроенергії здійснюватиметься за рахунок місцевого відновлюваного джерела енергії – вітру, орієнтовний термін експлуатації ВЕС – 25 років і може бути продовжений залежно від технічних характеристик обраного типу основного обладнання ВЕС. За результатами інженерно-геологічного вишукування просідання ґрунтів території, на якій планується розміщення вітроенергетичних установок, та консультацій з виробником вітроенергетичного обладнання буде прийняте рішення щодо типу фундаменту вітроенергетичної установки. З метою розміщення вітроенергетичних установок (ВЕУ) категорія земель буде змінена на «землі промисловості, транспорту, електронних комунікацій, енергетики, оборони та іншого призначення» з відповідним цільовим призначенням згідно з вимогами чинного законодавства України.

Технічна альтернатива 1.

Будівництво ВЕС із використанням вітрогенераторів Vestas потужністю 4,8-6,2 МВт у кількості 150 – 190 одиниць. Обрання даного типу ВЕУ обумовлено необхідністю забезпечення ефективного використання вітрового потенціалу, мінімізації площі відведення земельних ділянок.
Технічна альтернатива 2. В якості технічної альтернативи розглядали будівництво та експлуатацію інших виробників ВЕУ (GE-134 ,GE-137, Nordex N-131,Vestas V-136, V-150) з меншою одиничною потужністю від 3,6 до 4,2 МВт, що приводить до збільшення кількості ВЕУ та земельних ділянок.

3. Місце провадження планованої діяльності, територіальні альтернативи.

Одеська обл. Одеський р-н
Одеська обл. Роздільнянський р-н

3.1 Територіальні громади, які можуть зазнати впливу планованої діяльності

Маяківська сільська ТГ, Біляївська міська ТГ, Теплодарівська міська ТГ, Великодальницька сільська ТГ, Вигодянська сільська ТГ, Яськівська сільська ТГ, Лиманська селищна ТГ, Роздільнянська міська ТГ
Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива 1. Одеська обл. Одеський р-н .

На територіях Біляївської міської територіальної громади, Вигодянської сільської територіальної громади, Лиманської сільської територіальної громади Одеського та Роздільнянського районів, Одеської області, за межами населених пунктів. Обрана, в результаті
проведених досліджень, територія для розташування ВЕС є найбільш оптимальною з фінансової, технічної, екологічної та економіко-соціальної перспективи.

Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива 2.
Одеська обл. Одеський р-н .

Розглядалися декілька варіантів розташування майданчика Південнодністровської ВЕС. Був проведений поетапний аналіз територій, що розглядались для реалізації Проекту з точки зору вітрового потенціалу, доступності до мережі електропередачі, можливості отримання землі в оренду, з урахуванням виконання діючих норм щодо впливу на довкілля, містобудівного та санітарного законодавства України тощо. При виборі ділянок також враховувалися охоронні зони, що встановлюються чинним законодавством, затверджених детальних планів території (ДПТ), містобудівних умов та обмежень (МБУО), вимогам щодо збереження існуючого природного ландшафту та зелених насаджень. Враховуючи вищенаведене інші територіальні альтернативи не розглядаються.

4. Соціально-економічний вплив планованої діяльності.

Метою будівництва запланованої ВЕС є виробництво електроенергії для надійного енергозабезпечення Одеської області та зменшення залежності півдня України від зовнішніх джерел енергії. Реалізація проектних рішень з виробництва електроенергії за рахунок вітру
(будівництво та експлуатація ВЕС) дозволить покращити стан довкілля за рахунок скорочення викидів парникових газів у атмосферу, що відповідає зобовʼязанням України, прийнятим згідно Паризької угоди 2015 року, Національному плану дій з розвитку відновлюваної енергетики на період до 2030 року, забезпечити регіон екологічно чистою електроенергією, створити нові робочі місця і інвестувати в місцеву економіку, покращити інфраструктуру регіону, посилити його туристичну та івестиційну привабливість. Проект відповідає Енергетичній стратегії України до 2050 року, який передбачає відновлення енергетичного сектору за найсучаснішими технологіями, зміцнення стійкості системи та посилення енергетичної безпеки України і Європейського континенту в цілому, перетворенню України на енергетичний хаб Європи, який допоможе континенту остаточно позбутися залежності від російського викопного палива завдяки
виробленій в Україні чистій енергії. Будівництво та експлуатація Південнодністровської ВЕС буде мати позитивний вплив на соціально-економічне середовище області, районів та ОТГ, збільшиться відрахування до місцевого бюджету у вигляді плати за використання земельних ділянок, тимчасове працевлаштування на період будівництва та постійне на період експлуатації, плата за сервітутне та орендне використання землі а також інші платежі та збори , згідно з чинним законодавством.

 1. Загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої діяльності (потужність, довжина, площа, обсяг виробництва тощо).

В рамках реалізації Проекту передбачається встановлення від 150 до 190 сучасних турбін вітроелектроустановок (ВЕУ) одиночною потужністю від 4,8 МВт до 6,2 МВт. Сумарна встановлена потужність ВЕС 900 МВт. Висота башти ВЕУ становитиме приблизно від 100 м до
130м, діаметр лопатей 160 – 170 м. Також планується прокладка кабельних ліній 35 кВ довжиною приблизно 210 км, повітряних ліній 110 кВ – 79 км, дванадцяти ПС 110/35 кВ збору потужності та підключення до проектної ПС 330/110 кВ. Передача даних від кожної ВЕУ
забезпечується волоконно-оптичними лініями зв’язку між усіма об’єктами ВЕС, що прокладаються у одній траншеї з високовольтним кабелем та на опорах ПЛ. Щорічна генерація екологічно чистої електроенергії очікується на рівні приблизно 2 365 тис. МВт*год. Загальна
площа території Південнодністровської ВЕС складає приблизно 93 га, з яких 63 га для обладнання ВЕС, 10 га під ПС 330/110 кВ, 20 га під опори повітряних ліній 110 кВ, кабельні лінії 35 кВ, орієнтовною довжиною 210 км, будуть прокладатися на глибині півтора метри, що ніяким чином не буде заважати обробці земельних ділянок. Під’їзні шляхи будуть прокладені по існуючим міжпайовим та місцевим проїздам та дорогам, таким чином буде поліпшено більше 217 км польових доріг.

6.Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за альтернативами:

щодо технічної альтернативи 1.

Екологічні та інші обмеження планованої діяльності встановлюються природоохоронним законодавством України. Екологічні обмеження – дотримання: нормативів екологічної безпеки; розмірів санітарно-захисної зони; вимог наданих технічних умов (ТУ); вимог містобудівних умов і обмежень (МБУО) та інших нормативних документів; забезпечення належного технічного стану обладнання та споруд. Санітарно-епідеміологічні обмеження: експлуатацію об’єкта здійснювати згідно з санітарними нормами та правилами; рівень акустичного впливу не повинен перевищувати нормативи, встановлені законодавством України (ДБН В.1.1-31:2013 «Захист територій, будинків і споруд від шуму» та ДСН 3.3.6.037-99 «Державні санітарні норми виробничого шуму, ультразвуку та інфразвуку» (Постанова Головного державного санітарного лікаря України від 01.12.1999 №37); рівень електромагнітних випромінювань не повинен перевищувати нормативи відповідно до ДСанПіН 3.3.6.096-2002 «Державні санітарні норми і правила захисту населення від впливу електромагнітних випромінювань», ДСН 476-02 «Державні санітарні норми і правила при роботі з джерелами електромагнітних полів»; забезпечення виконання вимог ДСП 173-96 «Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів». СЗЗ для об’єктів електроенергетичної інфраструктури передбачені відповідно до чинних норм і правил, а також згідно ЗУ «Про землі енергетики та правовий режим спеціальних
зон енергетичних об’єктів», ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування і забудова територій». Технічні обмеження визначені технічними умовами (ТУ) на приєднання ВЕС до енергомережі. Містобудівні обмеження: дотримання вимог МБУО, дотримання охоронних зон (ОЗ) та виконання
заходів захисту існуючих ліній електропостачання, ліній зв’язку, систем водопостачання та водовідведення, інших лінійних об’єктів та інженерних комунікацій.

щодо технічної альтернативи 2.

Як для технічної альтернативи №1
щодо територіальної альтернативи 1.

Дотримання нормативної санітарно-захисної зони (СЗЗ) згідно ДСП 173-96 «Державні санітарні правила планування і забудови населених місць» (затвердженого наказом МОЗ України від 19.06.1996р. №173, зареєстрованого у Мін’юсті 24.07.1996 р. за №379/1404), ДСТУ 8339:2015
«Вітроенергетика. Вітроелектростанції. Оцінювання впливу вітроелектростанцій на навколишнє середовище», та інших нормативних документів; територіальні обмеження, визначені містобудівною, інженерно-транспортною та промисловою інфраструктурою (забудовою), яка склалася на території планованої діяльності та поряд з нею. Об’єкт не входить до видів виробництв і об’єктів І, II та III класу небезпеки за санітарною класифікацією підприємств, виробництв та споруд відповідно до ДСП-173-96. В межах планованої СЗЗ від ВЕУ житлова
забудова, та об’єкти, прирівняні до неї – відсутні.

щодо територіальної альтернативи 2.
Не розглядається

7. Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території за альтернативами:

щодо технічної альтернативи 1.

Інженерна підготовка території включає планування майданчиків та облаштування фундаменту ВЕУ та інших споруд, майданчику відкритого зберігання комплектуючих ВЕУ, підʼїзних доріг і шляхів до обʼєкту будівництва. При розробці проекту фундаменту, всі заходи з
інженерної підготовки та захисту проектованої території від несприятливих природних явищ (зсуви, ерозія схилів, підтоплення тощо) будуть розроблятися з урахуванням результатів інженерно-геологічного вишукування. Топографо-геодезичні, інженерно-геологічні, гідрологічні, екологічні, археологічні та інші вишукування виконуватимуться у необхідному обсязі згідно з чинним законодавством. Проектні рішення в період будівництва та експлуатації будуть забезпечувати раціональне використання грунту, у разі необхідності будуть передбачені заходи протидії підтопленню, просіданню, активізації інших екзогенних процесів, а також охоронні, відновлювані, захисні та компенсаційні заходи.

щодо технічної альтернативи 2.
Як для технічної альтернативи №1

щодо територіальної альтернативи 1.

Топографо-геодезичні, інженерно-геологічні та інші вишукування виконуватимуться в необхідному обсязі, згідно законодавства України. Проектні рішення в період будівництва та експлуатації об’єктів будуть забезпечувати раціональне використання території та ґрунту,
передбачатимуть заходи протидії підтопленню та ерозії, а також охоронні, відновлювальні, захисні і компенсаційні заходи.

щодо територіальної альтернативи 2.

Не розглядається.

 1. Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля:
  щодо технічної альтернативи 1.

Можливі впливи планованої діяльності з будівництва та експлуатації Південнодністровської ВЕС на довкілля включають: Під час будівництва: Клімат і мікроклімат: вплив відсутній. Повітряне середовище: відбувається незначне забруднення повітряного середовища від
працюючих будівельних машин та механізмів. Концентрації шкідливих речовин в повітрі не перевищують нормативів, встановлених законодавством України. Водне середовище: не передбачає будь-якого довгострокового впливу на поверхневі або підземні водні ресурси.
Потенційний незначний вплив на ґрунтові води може виникнути в результаті витоків або розливів дизельного палива або мастильних матеріалів на ділянці розташування будівельного обладнання або транспортних засобів. Грунт: джерелом забруднення можуть стати стоки
поверхневих вод з території будівництва, забруднення від паливно-мастильних матеріалів, технічних рідин, що зберігаються неналежним чином, а також забруднення будівельним сміттям. Земельні роботи з влаштування фундаментів та прокладання підземних електричних кабелів припускають виїмку значного обсягу ґрунту. Верхній шар ґрунту буде зніматися і окремо зберігатися. По завершенню будівельних робіт частина збереженого ґрунту буде використана для покриття фундаментів вітрових турбін. Інша частина – для відновлення пошкоджених ділянок території. Після облаштування ВЕУ ділянка навколо неї (за винятком площі підʼїзних шляхів) зберігатиме своє первинне призначення. Культурна спадщина: вплив на культурну спадщину відсутній. Однак якщо на етапі будівництва виявиться можливий вплив на культурну спадщину, то для зменшення впливу ТОВ «МОСТИ ОДЕСА 2» чітко дотримуватиметься вимог і положень законодавства України, зокрема Закону України «Про охорону культурної спадщини». Рослинний світ: Прямі загрози, які могли б сприяти порушенню грунтового та рослинного покриву в процесі будівництва ВЕС та ЛЕП, мінімальні або відсутні. Будуть передбачені дії, направленні на зменшення можливих ризиків щодо порушення природного рослинного покриву при будівництві ВЕУ. Природно-заповідний фонд: Території ПЗФ вищого рангу (природні заповідники та національні парки) в межах площадки ВЕС та буферних зонах знаходяться на значній відстані. Найближчим таким обʼєктом є «Нижньодністровський національний природний парк» – 4,8 км. Території ПЗФ нижчих рангів (заказники місцевого значення, пам’ятки природи, парки-пам’ятки, садово-паркового мистецтва) у межах площадки ВЕС та буферних зонах знаходяться на значній відстані. Найближчим таким обʼєктом є державний «Ботанічний заказник Дальницький ліс» – 7,9 км. Прогнозований вплив площадки ВЕС на природні комплекси національного природного парку та ботанічного заказника відсутній. Території Смарагдової мережі відсутні у межах площадки Південнодністровської ВЕС. Тваринний світ: впливи, обумовлені будівництвом ВЕС та ЛЕП на тваринний світ характеризуються як низькі, дуже низькі або відсутні. План заходів, направлений на мінімізацію можливих впливів буде розроблений згідно результатів проведеного дослідження тваринного світу. Шумовий вплив: на стадії будівництва джерелом шуму є автотранспорт, а також будівельна техніка, які не будуть мати довгострокового шкідливого впливу. Під час експлуатації: Повітряне середовище: Вплив на повітряне середовище є позитивним, очікується скорочення викидів оксиду вуглецю (CO2). Водне середовище: Відсутній. Експлуатація ВЕС не чинитиме негативного впливу на роботу водопровідних та каналізаційних мереж. Генерування електроенергії відбувається без використання водних ресурсів. Ґрунт: незначним джерелом забруднення можуть стати паливомастильні матеріали та відходи. Ризик буде зменшений за рахунок ретельного управління, безпечного зберігання паливо-мастильних матеріалів, технічних рідин та інших небезпечних речовин та суворого контролю за відходами та поводження згідно з чинним законодавством.
Біорізноманіття: впливи, обумовлені будівництвом і експлуатацією ВЕС на рослинність, птахів, кажанів та інші види фауни характеризуються як низькі, дуже низькі або відсутні. План заходів, направлений на мінімізацію можливих впливів буде розроблений відповідно до результатів, отриманих від дослідження з впливу Проекту на флору і фауну регіону. Під час будівництва та експлуатації ВЕС буде проводитися моніторинг з впливу ВЕС на рослинність, птахів і кажанів, інші види фауни. Шумовий вплив: Рівень шуму від функціонування ВЕС в житловому районі нижче межі, встановленої в санітарних нормах. Навколишнє соціальне середовище: проект
Південнодністровської ВЕС матиме позитивний вплив на місцеву економіку через зайнятість місцевого населення під час будівництва, а також в більш довгостроковій перспективі у вигляді плати за оренду земельних ділянок і податкових надходжень до місцевого бюджету, плати за послуги місцевих комунальних служб і зайнятості технічного обслуговуючого персоналу. Проект передбачає залучення значних інвестицій в економіку ОТГ, області та району. Навколишнє техногенне середовище: у звʼязку з відсутністю в межах ділянки ВЕС промислових та житловоцивільних обʼєктів, наземних і підземних споруд, вплив ВЕС на техногенне середовище не розглядається

щодо технічної альтернативи 2.
Як для технічної альтернативи №1.
щодо територіальної альтернативи 1.

Прийняті санітарно-гігієнічні, протипожежні, містобудівельні й територіальні обмеження згідно діючих нормативних документів, зокрема: ДСП 173-96 «Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів» (затверджені наказом МОЗ України від 19.06.1996 р.
№373, зареєстрованим у Мін’юсті 24.07.96 р. за №379/14040), ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування і забудова територій» (введений в дію 01.10.2019 р. наказом Мінрегіону України №104 від 26.04.2019 р.) (перелік не є вичерпним).

щодо територіальної альтернативи 2.
Не розглядається.

 1. Належність планованої діяльності до першої чи другої категорії видів діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля (зазначити відповідний пункт і частину статті 3 Закону України “Про оцінку впливу на довкілля”).
  Друга категорія

4 Енергетичну промисловість Енергетичну промисловість: зберігання та переробка вуглеводневої сировини (газу природного, газу сланцевих товщ, газу, розчиненого у нафті, газу центрально-басейнового типу, газу (метану) вугільних родовищ, конденсату, нафти, бітуму
нафтового, скрапленого газу); поверхневе та підземне зберігання викопного палива чи продуктів їх переробки на площі 500 квадратних метрів і більше або об’ємом (для рідких або газоподібних) 15 кубічних метрів і більше; промислове брикетування кам’яного і бурого вугілля;
гідроелектростанції на річках незалежно від потужності; гідроакумулюючі електростанції (ГАЕС); вітрові парки, вітрові електростанції, що мають дві і більше турбіни або висота яких становить 50 метрів і більше;

 1. Наявність підстав для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля (в тому числі наявність значного негативного транскордонного впливу на довкілля та перелік держав, довкілля яких може зазнати значного негативного транскордонного впливу (зачеплених держав).

Підстав немає

 1. Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля.

Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що підлягає включенню до Звіту з ОВД виконується у відповідності до ст. 6 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» №2059-VIII від 23 травня 2017 року з урахуванням Загальних методичних рекомендацій щодо змісту та порядку складання звітів з оцінки впливу на довкілля (Наказ Міндовкілля від 15.03.2021 №193.

12. Процедура оцінки впливу на довкілля та можливості для участі в ній громадськості.

Планована суб’єктом господарювання діяльність може мати значний вплив на довкілля і, отже, підлягає оцінці впливу на довкілля відповідно до Закону України “Про оцінку впливу на довкілля”. Оцінка впливу на довкілля – це процедура, що передбачає:

підготовку суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля;


проведення громадського обговорення планованої діяльності;


аналіз уповноваженим органом звіту з оцінки впливу на довкілля, будь-якої додаткової інформації, яку надає суб’єкт господарювання, а також інформації, отриманої від громадськості під час громадського обговорення, під час здійснення процедури оцінки транскордонного
впливу, іншої інформації;

надання уповноваженим органом мотивованого висновку з оцінки впливу на довкілля, що враховує результати аналізу, передбаченого абзацом п’ятим цього пункту;


врахування висновку з оцінки впливу на довкілля у рішенні про провадження планованої діяльності, зазначеного у пункті 14 цього повідомлення.

У висновку з оцінки впливу на довкілля уповноважений орган, виходячи з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності, визначає допустимість чи обґрунтовує недопустимість провадження планованої діяльності та визначає екологічні умови її провадження.
Забороняється розпочинати провадження планованої діяльності без оцінки впливу на довкілля та отримання рішення про провадження планованої діяльності.


Процедура оцінки впливу на довкілля передбачає право і можливості громадськості для участі у такій процедурі, зокрема на стадії обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, а також на стадії розгляду уповноваженим органом поданого суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля.


На стадії громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля протягом щонайменше 25 робочих днів громадськості надається можливість надавати будь-які зауваження і пропозиції до звіту з оцінки впливу на довкілля та планованої діяльності, а також взяти участь у
громадських слуханнях. Детальніше про процедуру громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля буде повідомлено в оголошенні про початок громадського обговорення.

У період воєнного стану в Україні громадські слухання проводяться у режимі відеоконференції, про що зазначається в оголошенні про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля та у звіті про громадське обговорення.

 1. Громадське обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля

Протягом 12 робочих днів з дня оприлюднення цього повідомлення на офіційному веб-сайті уповноваженого органу громадськість має право надати уповноваженому органу, зазначеному у пункті 15 цього повідомлення, зауваження і пропозиції до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля.

Надаючи такі зауваженні і пропозиції, вкажіть реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля планованої діяльності в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля (зазначений на першій сторінці цього повідомлення). Це значно спростить процес реєстрації та
розгляду Ваших зауважень і пропозицій.

У разі отримання таких зауважень і пропозицій громадськості вони будуть розміщені в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля та передані суб’єкту господарювання (протягом трьох робочих днів з дня їх отримання). Особи, що надають зауваження і пропозиції, своїм
підписом засвідчують свою згоду на обробку їх персональних даних. Суб’єкт господарювання під час підготовки звіту з оцінки впливу на довкілля зобов’язаний врахувати повністю, врахувати частково або обґрунтовано відхилити зауваження і пропозиції громадськості, надані у процесі громадського обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля. Детальна інформація про це включається до звіту з оцінки впливу на довкілля.

 1. Рішення про провадження планованої діяльності.
  Відповідно до законодавства рішенням про провадження даної планованої діяльності буд.

Повідомлення про початок будівельних робіт

(вид рішення відповідно до частини першої статті 11 Закону України “Про оцінку впливу на довкілля”)

що видається що видається органом Державної інспекції архітектури та містобудування у Одеській області або іншим уповноваженим на це органом згідно з законодавством
(орган, до повноважень якого належить прийняття такого рішення)

Висновок з оцінки впливу на довкілля
(вид рішення відповідно до частини першої статті 11 Закону України “Про оцінку впливу на довкілля”)

що видається що видається Міністерством захисту довкілля та природних ресурсів України
(орган, до повноважень якого належить прийняття такого рішення)

 1. Усі зауваження і пропозиції громадськості до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, необхідно надсилати до Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України , 03035, м. Київ, вул. Василя Липківського, 35, OVD@mepr.gov.ua , (044) 206-31-50, (044) 206–31-40 , Грицак Олена Анатоліївна,
  заступник директора департаменту – начальник відділу оцінки впливу на довкілля Департаменту екологічної оцінки

(найменування уповноваженого органу, поштова адреса, електронна адреса, номер телефону та контактна особа